Za to ručíme

Certifikát FSC®

Náš podnik sa hlási k nasledujúcej firemnej politike: Zaväzujeme sa k tomu, že sa budeme maximálne usilovať o to, aby sme zabránili obchodu a nakupovaniu dreva alebo drevených vlákien (ďalej nazývané ako "drevo") nasledujúcich kategórií:

a) Ilegálne vyťažené drevo.
b) Drevo z oblastí, v ktorých sa porušujú tradičné a občianska základné práva.
c) Drevo z lesov, ktorých špecifický ochranný význam je ohrozený obhospodarovaním lesa.
d) Drevo z premeny prirodzeného lesa na plantáže alebo nelesnícké využitie.
e) Drevo z lesov, ktoré sú osadzované geneticky modifikovanými drevinami.

Tieto zásady stanovilo najvyššie vedenie firmy, sú v písomnom vyhotovení a sú kedykoľvek verejne k dispozícii. 

Číslo licenčného kódu: FSC-C104587.

Otázky  týkajúce sa témy FSC®, Vám ochotne zodpovie pán Ľubor Moravčík. Jednoducho pošlite e - mail na adresu:

lubor.moravcik@jafholz.sk