LOOX on the road

10. januára 2019

Na pobočkách JAF HOLZ v priebehu januára a februára 2019

Svetlo v nábytku: profesionálne v priamo na mieste vďaka mobilnej prezentácii

Po dlhej prestávke vyrazí firma Häfele k zákazníkom vo vybraných krajinách s dvomi prezentačnými automobilmi. Na palube mobilných prezentačných vozidiel sa bude tento krát prezentovať téma osvetlenia v nábytku a predovšetkým medzinárodne úspešný osvetľovací systém Loox. Häfele pomocou prezentačných vozidiel prináša know-how o osvetlení Loox priamo k zákazníkovi a nadväzuje týmto na už desaťročnú tradíciu. Prvá "putovná výstava" vyrazila na turné už v roku 1966 s cieľom efektívne predstaviť nové technické riešenia v oblasti nábytkového kovania priamo u zákazníka. Od tej doby sa na základe pozitívnych ohlasov mobilné výcvikové a prezentačné vozidlá používajú celosvetovo.

Svetlo dáva nábytku úplne iný rozmer a dotvára harmonickú atmosféru. Preto sa tiež požiadavky a dopyt na osvetlenie v nábytku neustále zvyšujú. Vďaka komplexnosti systému Loox, neustálemu vývoju a profesionálnym školeniam dosiahla spoločnosť Häfele v tomto segmente vedúce postavenia na trhu.

Obidva Loox mikrobusy, ktoré boli uvedené do prevádzky na jar, navštevujú teraz výrobcov a obchodných partnerov firmy Häfele. Loox Mobile je navrhnutý ako školiace stredisko a je prispôsobený pre rôzne varianty školenia priamo na mieste, a to ako pre profesionálov Loox, tak pre začiatočníkov. Prezentačné vozidlo je vybavené rozsiahlou ponukou aplikácií Loox a svetiel. Modulárny koncept ukazuje deväť po sebe idúcich oblastí. Úvodná je svetelná show, uskutočnená vlastnými výrobkami spoločnosti Häfele, ktorá návštevníkov emocionálne naladí a vzbudí záujem o danú tému.

Majitelia firiem majú teraz jedinečnú príležitosť časovo úsporného, ​​optimálneho školenie seba a zamestnancov priamo na mieste. Účastníci majú možnosť zoznámiť sa so všetkými možnosťami a výhodami osvetlenie v nábytku a zažiť tak systém Loox v praxi. Pod odborným vedením je možné si vyskúšať projektovanie, plánovanie a montáž. Ďalej potom otestovať inštaláciu a nájsť inšpiráciu pre vlastné realizácie.

Pri prehliadkach prezentačných vozidiel Loox je vždy prítomný technický poradca firmy Häfele, ktorý je pripravený zodpovedať všetky otázky týkajúce sa problematiky osvetlenia v nábytku a systéme Loox.