Ochrana osobných údajov v spoločnosti JAF

20. júna 2018

Hlavná téma uplynulých týždňov: Nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Tento právny predpis vstúpil do platnosti od 25. mája 2018.

O čo sa jedná

Nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „GDPR“ alebo  „Nariadenie”) účinné odo dňa 25. mája 2018  umožňuje spotrebiteľom, aby získali možnosť informovať sa o tom, aké údaje o nich kto ukladá. To sa týka všetkých osobných údajov a teda i všetkých informácií, ktoré umožňujú identifikáciu fyzickej osoby.

Pri spracúvaní osobných údajov platí podľa GDPR povinnosť dodržiavať tieto zásady:

  • Zákonné spracúvanie, spravodlivé spracúvanie, transparentnosť (jasná čitateľnosť)
  • Účelové obmedzenie: stanovené, jednoznačné a legitímne účely
  • Správnosť: vecná správnosť a opraviteľnosť
  • Obmedzenie doby uloženia / minimalizácia osobných údajov: Uloženie iba na  nevyhnutnú dobu k príslušnému účelu
  • Integrita a dôvernosť: Musí byť zaistené zabezpečenie osobných údajov.


Ochrana osobných údajov v spoločnosti JAF

Samozrejme i spoločnosť JAF HOLZ Slovakia s.r.o., IČO: 35718986, so sídlom Hospodárska 448, 919 51 Špačince, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 10779/T, korporácia zo skupiny  JAF  (www.jaf-group.com/Gesellschaften) ďalej iba „JAF“,  upravila svoje nakladanie s Vašimi osobnými údajmi: Zaväzujeme sa tým k vedomému a opatrnému nakladaniu s Vašimi osobnými údajmi.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov v spoločnosti JAF a informácie o svojich právach nájdete v našej novej smernici na ochranu osobných údajov.