Povrch, ktorého sa chcete dotknúť!

3. apríla 2019

Hlboká bridlicová textúra odrážajúca výrazný vzhľad a povrch zvetraného kameňa.

  • moderný, robustný vzhľad
  • ideálny pre kuchynské ostrovčeky