Prvá montáž z CLT na slovenskom trhu

9. júla 2019


Začiatkom apríla prebehla montáž prístavby rodinného domu z CLT panelov v Trnave.

Vzhľadom k okolitej zástavbe nebolo možné použiť žeriav, všetok materiál sa musel premiestňovať ručne po chodníku pozdĺž existujúceho domu. Z tohto dôvodu boli na stavbu použité maloformátové CLT panely o výrobnej šírke 1 250 mm.

Z celkovo 25 dielov CLT panelov v nepohľadovej kvalite a hrúbke 100 mm sú vykonané obvodové nosné steny prístavby.

Najťažší CLT panel mal rozmer 3 000 x 1 250 x 100 mm a vážil 180 kg.

Aj napriek tomu, že sa každý diel musel ručne nosiť aj osádzať na miesto, pokračovala stavba veľmi rýchlo a na konci prvého dňa bola väčšina CLT panelov na svojom mieste.

Počas 3 dní bola hrubá stavba hotová a investor mohol pokračovať v ďalších nadväzujúcich prácach. V súčasnej dobe je už prístavba kompletne hotová a slúži svojmu účelu.