WebCut 2.0 ide ďalej

9. mája 2019


Od uvedenia aplikácie WebCut, ktorá slúži k jednoduchému online objednávaniu formátovania a olepovania už uplynuli takmer dva roky. Za toto obdobie sa nám podarilo aplikácie úspešne zaviesť do praxe a po celú túto dobu boli tiež dopĺňané a upravované funkcie tak, aby čo možno najviac zodpovedali technologickým a špecifickým nárokom na obstarávanie výroby a požiadavkám zákazníkov. Aplikácia WebCut sa ukázala vďaka užívateľsky ľahkému ovládaniu ako veľmi efektívny nástroj na uľahčenie plánovania výroby našim zákazníkom. Vďaka prepojeniu aplikácie s naším Online-Shopom má zákazník pri zadávaní zákazky prístup ku kompletnému sortimentu. Funkcie ako je okamžitý náhľad nárezového plánu, zobrazenie celkovej ceny zákazky, automatické priradenie príslušných hrán k dekorom laminovaných dosiek, možnosť archivácie a editácia zákaziek atď. Urýchľujú a zefektívňujú plánovanie výroby, šetria čas a umožňujú stály prehľad o zadaných a už vyrobených zákazkách.

V súčasnej dobe pracujeme na verzii WebCut 2.0, kde bude hlavnou výhodou možnosť importu dát. Táto funkcia je v poslednej dobe čím ďalej tým viac vyžadovaná zo strany zákazníkov, ktorí ju používajú pre vytváranie dizajnu, konštrukcie a plánovancie programy umožňujúce export dát o jednotlivých dielcoch, ktoré bude možné priamo importovať do aplikácie WebCut. Odpadá tým nutnosť opakovaného zadávania dielcov, ktoré je časovo náročné a môže ľahko prísť k chybe pri zadávaní dát. Zákazník bude mať možnosť si doplniť importované údaje o dodatočný text a čiarový kód, ktorý nesie ďalšie údaje pre následné operácie výroby. Tieto údaje bude možné tlačiť na etikety a vďaka tomu dostane zákazník naformátovaný a prípadne olepený dielec s príslušnou etiketou s údajmi pre ďalšie strojové spracovanie.

Okrem funkcie importu bude aplikácie doplnená o ďalšie funkcie zvyšujúce užívateľský komfort a plánovanie. O všetkých novinkách Vás budeme následne informovať.

Pre zjednodušenie pochopenia, ako súčasná verzia aplikácia funguje, bolo vytvorené inštruktážne video, ktoré Vás názorne prevedie zadaním zákazky a hlavnými funkciami. Video na pozeranie na odkaze nižšie.

Nestrácajte čas! Začnite využívať aplikáciu WebCut!