DTD LAMINOVANÉ


DTD laminované: 18 x 2 800 x 2 070 mm, ďalšie hrúbky a formáty na dopyt

ABS hrany: 1 x 22 mm, 1 x 44 mm, 2 x 22 mm, 2 x 42 mm podľa dodacieho poriadku

Lamináty: 0,8 x 3 050 x 1 350 mm podľa dodacieho poriadku