Vážení zákazníci, na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky sme kompletne zastavili maloobchodný predaj tovaru a služieb na všetkých pobočkách JAF HOLZ. Naše veľkoobchodné sklady zostávajú aj naďalej v prevádzke a sú zásobované materiálom ako obvykle. Aj my sa musíme chovať zodpovedne a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia pre minimalizáciu následkov súčasnej situácie. Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dali prednosť komunikácii s našou spoločnosťou prostredníctvom telefonu, e-mailu a Online-Shopu a vyhli sa tak osobnému kontaktu.

DTD LAMINOVANÉ


DTD laminované: 18 x 2 800 x 2 070 mm, ďalšie hrúbky a formáty na dopyt

ABS hrany: 1 x 22 mm, 1 x 44 mm, 2 x 22 mm, 2 x 42 mm podľa dodacieho poriadku

Lamináty: 0,8 x 3 050 x 1 350 mm podľa dodacieho poriadku