Vyhlásenie o vlastnostiach

Stiahnutie (download) Vyhlásenie o vlastnostiach
 

Postup

1. Určenie čísla produktu napr: 0070_Bauplatte_GKB_12 , 5_2013 - 06 - 10

2. Zadanie čísla alebo časti poľa pre vyhľadávanie napr. stavebná doska

3. Stiahnutie ( download ) prehlásenie o parametroch