Vážení zákazníci, na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky sme kompletne zastavili maloobchodný predaj tovaru a služieb na všetkých pobočkách JAF HOLZ. Naše veľkoobchodné sklady zostávajú aj naďalej v prevádzke a sú zásobované materiálom ako obvykle. Aj my sa musíme chovať zodpovedne a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia pre minimalizáciu následkov súčasnej situácie. Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dali prednosť komunikácii s našou spoločnosťou prostredníctvom telefonu, e-mailu a Online-Shopu a vyhli sa tak osobnému kontaktu.

Názov projektu:

Nová prevádzkareň spoločnosti     JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európského fondu regionálneho rozvoja
Popis projektu, cieľ projektu a výsledky projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. rozšírením výrobných a kapacitných možností a dosiahnutie výsledkov - merateľných ukázateľov projektu v rámci zvýšenia počtu nových produktov dodávaných na trh, inovovaných procesov a zvýšenia zamestnanosti v príslušnom regióne.

 

 

NFP: 162 304,80 €

> Miesto realizácie projektu: Sielnica

> Začiatok a koniec realizácie projektu: 04/2018 - 10/2018

 

JAF HOLZ Sielnica Sielnica 1100, 962 31 Sliač

Otváracia doba
Po - Pi7.00 - 16.00 h
Vzorkovňa

Po - Pi    7.00 - 16.00 h

JAF HOLZ Sielnica

Sielnica 1100
962 31 Sliač

Tel. +421 (45) 6830512, 6830513