Základné informácie

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Centrála & vedenie spoločnosti

Hospodárska 448  l 919 51 Špačince      

T: +421 33 592 51 11  l  F: +421 33 557 34 19  l   M: spacince@jafholz.sk 

    

IČO:
35 718 986

IČDph:
SK2020267447

Obchodný register Okresného súdu Trnava:
oddiel Sro, vložka č. 10779/T  

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti:

kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod a veľkoobchod)

sprostredkovateľská činnosť

export a import tovaru

výroba nábytku

sušenie dreva

výroba drevárskych a stolárskych polotovarov a výrobkov